Участь працівників відділу судової експертизи № 1 (м. Кривий Ріг) в атестації здобувачів вищої освіти Донецького юридичного університету внутрішніх справ України.

Опублiковано 22 июня 2021.

В рамках меморандуму про співпрацю між Дніпропетровським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України та Криворізьким навчально-науковим інститутом Донецького юридичного університету МВС заступник завідувача відділу судової експертизи № 1 (м. Кривий Ріг) лабораторії судової експертизи (м. Кривий Ріг) Дніпропетровського НДЕКЦ МВС Орел Віталій Вікторович у якості голови підкомісії екзаменаційної комісії прийняв участь в проведенні державної атестації здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «Бакалавр» спеціальності 081 «Право» денної форми навчання факультету № 2 Криворізького ННІ Донецького юридичного університету внутрішніх справ України.

Комплексний екзамен за навчальними дисциплінами «Кримінальний процес та Криміналістика» відбувався в два етапи: теоретична частина  та практична частина у вигляді поліцейського квесту.

До участі в проведенні другого етапу комплексного екзамену (поліцейського квесту) в якості консультантів були залучені також працівники відділу судової експертизи № 1 (м. Кривий Ріг) лабораторії судової експертизи (м. Кривий Ріг) Дніпропетровського НДЕКЦ МВС:

завідувач сектору трасологічних досліджень – Чернігов В.А.,

старший судовий експерт сектору дактилоскопічних досліджень – Кондратюк С.С.,

старший судовий експерт сектору трасологічних досліджень – Сорочан В.А.,

старший судовий експерт сектору дослідження зброї – Руденко П.О.

судовий експерт сектору трасологічних досліджень – Климентовський Д.Є.

Під час проведення поліцейського квесту здобувачі вищої освіти продемонстрували не лише знання теорії, але й практичні навички, отримані під час проходження  навчальних практик та стажування в підрозділах Національної поліції України. Курсанти виконували практичні завдання, які полягали у перевірці здатності останніх планувати проведення окремих слідчих (розшукових) дій та досудового розслідування в цілому.

Члени комісії, в тому числі й запрошені до її складу діючі працівники слідчих підрозділів поліції та працівники відділу судової експертизи № 1 (м. Кривий Ріг) лабораторії судової експертизи (м. Кривий Ріг) Дніпропетровського НДЕКЦ МВС з немалим стажем роботи, надавали практичну та консультативну допомогу курсантам у виконанні завдань, оцінювали правильність їх виконання, злагодженість роботи команди, вміння зорієнтуватися в різних ситуаціях.

Курсанти та курсантки університету під час державної атестації продемонстрували не лише відмінні знання теорії, але й практичні навички, отримані під час проходження стажування в органах досудового розслідування, що було високо відзначено як членами комісії, так і практичними працівниками, які надавали допомогу майбутнім слідчим.

Корисні посилання

2018 © Дніпропетровський НДЕКЦ МВС