Можливості проведення пожежно-технічної експертизи Дніпропетровським НДЕКЦ МВС

Опублiковано 6 февраля 2023.

Судова пожежно-технічна експертиза проводиться з метою встановлення обставин виникнення і розвитку пожежі на певному об’єкті, що є одним з ключових завдань при судовому розгляді справ, пов’язаних з пожежами, оскільки ці обставини можуть бути певним чином пов’язані з діями людей або з проявами природних явищ.

Метою дослідження місця пожежі є встановлення характерних слідів зон пожежі: горіння, теплового впливу та задимлення; визначення за ними особливостей та форм розвитку пожежі, а також виявлення слідів, які вказують на осередкові ознаки і безпосередню причину її виникнення.

Дослідження пожежі – це розв’язання складної задачі з багатьма невідомими, яке спрямоване на отримання даних про умови, обставини і причини виникнення та розвитку горіння, особливості протікання процесів і явищ під час пожежі з метою виявлення існуючих залежностей.

Основні завдання пожежно-технічної експертизи:

– встановлення осередку пожежі (місця виникнення початкового загоряння)

– встановлення часу і шляхів поширення горіння;

– встановлення причини, умов і процесів виникнення пожежі;

– встановлення обставин, що сприяли виникненню і розвитку пожежі;

– визначення пожежонебезпечних властивостей речовин і матеріалів;

– встановлення відповідності технічного стану об’єкта протипожежним нормам.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Де був осередок пожежі (місце виникнення початкового горіння)?;

Якими шляхами поширювався вогонь від осередку пожежі?;

Яка причина виникнення пожежі?;

Чи відповідав стан об’єкта вимогам Правил пожежної безпеки?;

Який час тривала пожежа?;

Чим пояснюється найбільш інтенсивне горіння в даному місці об’єкта?;

Чи можливо загоряння даної речовини (матеріалу) від даного джерела запалювання?;

Чи можливо самозаймання даних речовин (матеріалів) за певних умов конкретного випадку?;

Яка температура самозаймання даної речовини (матеріалу)?;

Яка максимальна температура горіння даних матеріалів?;

Чи не є причиною виникнення пожежі аварійний стан електричної мережі (коротке замикання, перевантаження і т.д.)?;

Даний вид експертиз проводиться відділом вибухо-технічних та пожежо-технічних досліджень Дніпропетровського НДЕКЦ МВС.

 

Корисні посилання

2018 © Дніпропетровський НДЕКЦ МВС